aanvaarden is leven
aanvaarden

ik aanvaard
wie,  hoe,  waar  en  met
wie ik ben. Ik speel mijn rol met
heel mijn hart. Mijn leven is een cur-
sus, mijn onvrede een  teken  dat  ik  iets
kan  vergeven. Ik aanvaard elk deel waar ik
liefde  wil  ervaren.  Ik  aanvaard  alle  scha-
duwen van het verleden.    Ik laat het waar-
achtige  overal toe en wordt een liefheb-
hebber    van    mijn    relaties,  mijn
wereld   en   mijzelf.   Ik   aan-
vaard en ben vrij.

nl_NL