communiceren is leven
communiceren

in mijn                communi-
catie wil ik kiezen        voor  waarachtige,
vriendelijke  woorden  die  bijdragen  aan  het
herkennen  van  eenheid.  Waar  ik  iets  positief
verwoord leid ik de aandacht van een ander in de
gewenste richting.   Als ik verwoord wat ik wél wil
dan kan de ander zichzelf makkelijker herkennen
in mijn wens. In communicatie kan ik vermeen-
de behoeften vervullen en illusies van tekort
opheffen. Ik kan mijn wil zoals die zich
in ieder moment aandient volgen,
in   afstemming   op
mijn
o
m
g
e
v
i
n
g
i k   w i l                        iets delen
met een ander. Waar een vraag is, ervaar
ik  ruimte  voor een antwoord. Ik kan de vorm
in het moment laten ontstaan.  Wanneer ik mij-
zelf persoonlijk uit geef ik de ander ruimte mijn
perspectief  in  vrijheid  te  ontvangen. In  die
ruimte kan de ander iets in zichzelf ont-
dekken.     We      kunnen       zo
communicreëren met
met 2
of
m
e
e
r

nl_NL