Aantekeningen workshopserie Een cursus in wonderen

Uiterlijk 3 dagen na elke workshop volgen hieronder de aantekeningen ervan.

Workshop 1: Introductie |  aantekeningen | videofragmenten