/ 

liefde onderweg
Onderweg met liefde

liefde onderweg

Spiritualiteit en religie gaan op hun best over het vinden van liefde, kracht en innerlijke vrede. Misschien hebben we in onze jeugd al een vorm van spiritualiteit of religie meegekregen die we zelf hebben voortgezet. Of is onze interesse pas later ontstaan door een besef dat er ‘meer’ is in het leven. Ook een ingrijpende levensgebeurtenis kan ons in contact brengen met de spirituele dimensie van het bestaan.

Een spirituele ervaring is in essentie een ervaring van liefde. We ervaren bijvoorbeeld dankbaarheid, vreugde en eenheid met andere mensen, een spiritueel leraar, God of { jouw woord }. Misschien beleven we een spirituele hergeboorte, een volledig ‘in het nu zijn’ of eenheid met alles. Ook kunnen we kundalini, synchroniciteit of een diep gevoel van vergeving of verzoening ervaren.

Spirituele ervaringen herinneren ons aan een diepere werkelijkheid die voorbij de aardse werkelijkheid ligt. Het kan een uitdaging zijn om in onze ervaringen en interpretaties daarover waarachtigheid te onderscheiden van eigen inbeeldingen. Kijken en denken we vanuit liefde of vanuit angst, verdeeldheid en afscheiding? Vanuit het perspectief van ons verleden kunnen we een open en objectieve houding missen en in verwarring raken over onze ervaringen.

Hoe duiden we bijvoorbeeld ervaringen van sterke angst, grote eenzaamheid, zinloosheid en waardeloosheid? En hoe beschouwen we een sterke overtuiging dat we schuldig zijn, verlaten door God of dat we onder invloed staan van iets kwaadaardigs? Wat doen we als we ons besef van wie we zijn kwijt lijken te zijn? 

In de ontmoetingen ‘liefde onderweg’ nemen we liefde als uitgangspunt voor het onderscheiden van waarachtige delen in onze ervaring en interpretaties. De toetssteen voor het maken van dit onderscheid is de vraag: draagt deze ervaring of gedachte bij aan liefde, voor mijzelf en voor anderen? We beschouwen daarbij onder meer innerlijke vrede, kracht, vreugde, gelijkwaardigheid en verbinding als aspecten van liefde. In een bijeenkomst kun je jouw ervaring of vraag over je spirituele beleving inbrengen. Ik ondersteun je bij het vinden van een antwoord op je vraag of meer helderheid over jouw ervaring.