meditatief zelfonderzoek
meditatief zelfonderzoek

Door meditatie scheppen we ruimte in onszelf. We raken gaandeweg minder vereenzelvigd met onze gedachten, gevoelens, beelden en overige indrukken. Door te mediteren maken we ruimte voor de spontane ervaring van liefde, onafhankelijk van onze omstandigheden.

In de meeste vormen van meditatie richten we de aandacht op een specifiek iets, zoals bijvoorbeeld onze ademhaling, lichamelijke sensaties of een gevisualiseerd beeld. In meditatief zelfonderzoek wordt de aandacht naar binnen gericht, op de waarnemer zelf. Voorbij onze gebruikelijke focus op het veranderlijke kunnen we onszelf vinden als de ruimte waarin alles verschijnt, de onveranderlijke oorsprong. Hoewel deze ervaring moeilijk in woorden is uit te drukken komen liefde, dankbaarheid, eenheid, stilte, vrijheid en openheid dichtbij.

In meditatief zelfonderzoek stellen we onszelf vragen. De centrale vraag hierbij is: ‘Wie ben ik?’ (sommigen geven de voorkeur aan de vraag ‘Wat ben ik?’). We zijn gewend om bij de beantwoording van een vraag gebruik te maken van ons verstand en ons geheugen. In meditatief zelfonderzoek zijn we in plaats van een conceptuele definitie van onszelf, op zoek naar een directe ervaring daarvan. Op het moment dat ons denken stopt met het bedenken van het antwoord op deze vragen dient het ware ‘antwoord’ zich aan.

Naast de vraag ‘Wie ben ik?’ kunnen we onze huidige ervaringen gebruiken om onze aandacht terug te leiden naar onze oorsprong. Als we ons bijvoorbeeld vermoeid voelen dan kunnen we de vraag stellen ‘Wie (of wat) voelt zich vermoeid?’. De aandacht kan vanuit elk focuspunt steeds teruggeleid worden naar ons ware zelf, dat vrij is van de identificatie met vormen, gevoelens, gedachten of eigenschappen. Het herhaaldelijk beoefenen van meditatief zelfonderzoek leidt tot een steeds diepere ervaring van liefde.

Ramana Maharshi (1879 – 1950) heeft een grote rol gespeeld in het verspreiden van het meditatief zelfonderzoek (self-enquiry). Al op jonge leeftijd beleefde hij op spontane wijze zijn ware natuur. Ramana’s spirituele erfenis heeft velen die zich aangetrokken voelen tot Advaita Vedanta en non-dualisme geïnspireerd. Je kunt meer over Ramana en het meditatief zelfonderzoek te weten komen.

Je kunt mij in de onderstaande groepen en alleen ontmoeten voor meditatief zelfonderzoek.

Geen gebeurtenissen om weer te geven.
nl_NL