Meditatief Zelfonderzoek

Door meditatie scheppen we ruimte in onszelf. We raken gaandeweg minder vereenzelvigd met onze gedachten, gevoelens, beelden en overige indrukken. Door te mediteren maken we ruimte voor de spontane ervaring van Liefde, onafhankelijk van onze omstandigheden.

In de meeste vormen van meditatie richten we de aandacht op een specifiek iets, zoals bijvoorbeeld onze ademhaling, lichamelijke sensaties of een gevisualiseerd beeld. In meditatief Zelfonderzoek wordt de aandacht naar binnen gericht, op de waarnemer zelf. Voorbij onze gebruikelijke focus op het veranderlijke kunnen we onszelf vinden als de ruimte waarin alles verschijnt, de onveranderlijke oorsprong. Hoewel deze ervaring moeilijk in woorden is uit te drukken komen liefde, dankbaarheid, eenheid, stilte, vrijheid en openheid dichtbij.

mediteren

De praktijk van meditatief Zelfonderzoek

In meditatief Zelfonderzoek stellen we onszelf vragen die tot doel hebben om onze aandacht terug te leiden naar deze oorsprong, naar Liefde. De centrale vraag hierbij is: ‘Wie ben ik?’ (sommigen geven de voorkeur aan de vraag ‘Wat ben ik?’). We zijn gewend om bij de beantwoording van een vraag gebruik te maken van ons verstand en ons geheugen. In meditatief zelfonderzoek zijn we niet op zoek naar een conceptuele definitie van onszelf, maar naar een directe ervaring daarvan. Op het moment dat ons denken stopt met het bedenken van het antwoord op deze vragen dient het ware ‘antwoord’ zich aan.

Naast de vraag ‘Wie ben ik?’ kunnen we onze huidige ervaringen gebruiken om onze aandacht terug te leiden naar onze échte Oorsprong. Als we ons bijvoorbeeld vermoeid voelen dan kunnen we de vraag stellen ‘Wat (of wie) voelt zich vermoeid?’. De aandacht kan vanuit elk focuspunt steeds teruggeleid worden naar de ware ‘Ik’, die vrij is van de identificatie met vormen, gevoelens, gedachten of eigenschappen. Het herhaaldelijk beoefenen van meditatief Zelfonderzoek leidt tot een steeds diepere ervaring van Liefde. We kunnen het Zelfonderzoek alleen beoefenen of met een meditatiepartner, waarbij we de vraag beurtelings aan elkaar stellen.

Het effect dat deze meditatie op je kan hebben hangt onder meer samen met je ervaring met meditatie en of deze benadering je aanspreekt. Deze meditatie kan een zeer expansieve ervaring teweegbrengen en een verschuiving naar een ruimer perspectief op jezelf. Dit is meestal een geleidelijk proces van uitbreiden en weer inkrimpen.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat we in een (tijdelijk) ruimer perspectief makkelijk een nieuwe identificatie kunnen aanmeten. Een vergaande vorm hiervan is dat we denken dat we een belangrijk religieus persoon zijn, God, of een andere solipsistische identificatie. De kans op deze ervaringen is overigens klein. Wat we werkelijk zijn gaat voorbij aan elke identificatie, ook een grootse. We komen thuis in het Hart, in Liefde.

Ramana Maharshi (1879 – 1950) heeft een grote rol gespeeld in het verspreiden van het meditatief Zelfonderzoek (self-enquiry). Al op jonge leeftijd beleefde hij op spontane wijze zijn ware natuur. Ramana’s spirituele erfenis is van onschatbare waarde voor velen die zich aangetrokken voelen tot Advaita Vedanta en non-dualisme.

Ontmoetingen voor Meditatief Zelfonderzoek

In de bijeenkomsten voor meditatief Zelfonderzoek zullen we de meditatie zowel in tweetallen als alleen beoefenen. Je krijgt van te voren een uitleg en er is ruimte voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Je kunt achteraf vrij geven.

Wil je erbij zijn in Haarlem of Utrecht? Je kunt een plek reserveren door hieronder een datum te kiezen en de aanmelding verder te voltooien.

Meer informatie over meditatief Zelfonderzoek

meditatief Zelfonderzoek video

Geleide meditatie

In deze video kun je het meditatief zelfonderzoek zelf ervaren in een geleide meditatie.
(duur: 9 minuten)

Raman Maharshiv video

Ramana Maharshi

De Engelstalige documentaire ‘Jnani’ is een inspirerende kennismaking met met Ramana Maharshi en het meditatief zelfonderzoek.
(duur: 80 minuten)

‘De wereld kan geen beelden van jou onderwijzen, tenzij jij die zelf leren wilt. Er zal een tijd komen dat alle beelden hebben afgedaan, en dat jij ziet dat je niet weet wat jij bent. Naar deze onverzegelde en open denkgeest keert de waarheid ongehinderd en ongebonden terug. Waar zelfconcepten terzijde zijn gelegd, wordt de waarheid geopenbaard precies zoals zij is. Wanneer ieder concept in twijfel is getrokken en bevraagd, en erkend wordt dat dit op geen enkele veronderstelling berust die standhoudt in het licht, dan is de waarheid vrij om in haar heiligdom binnen te treden, zuiver en vrij van schuld.’
– Een Cursus in Wonderen, T31VI.17:1-5