Een cursus in wonderen workshop-serie

Mijn broeder, mijn verlosser (29 okt 2022)

Dit is een workshop uit de serie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma 'Een cursus in wonderen'. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De bijeenkomsten kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke bijeenkomst is ruimte voor vragen.

Bijeenkomst 4: Mijn broeder, mijn verlosser

Je herkent je broeder als jezelf en aldus zie je dat jij heel bent. (W159.2:3)

Waar het ego onze lichamelijke afgescheidenheid van anderen benadrukt, herinnert de Heilige Geest ons aan onze gemeenschappelijke, geestelijke Identiteit. Ons geluk en dat van elke broeder waarmee we in contact treden is dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Telkens wanneer jij iemand ontmoet, bedenk dan dat het een heilige ontmoeting is. Zoals je hem ziet, zo zie jij jezelf. Zoals je hem behandelt, behandel jij jezelf. Zoals je over hem denkt, denk jij over jezelf. Vergeet dit nooit, want in hem zul jij jezelf vinden of verliezen.
(T8.III.4:1-4)

We zijn dus elkaars verlosser uit de gevangenis van het ego-denksysteem. Wanneer we anderen met ‘ogen van liefde’ bezien dan brengt onze vereende denkgeest krachten in werking die een weerspiegeling zijn van de eenheid tussen onszelf en de ander.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Welke principes zijn behulpzaam in het vanuit liefde bezien van onze broeders?
  • Wat zijn uitingen van de eenheid tussen onszelf en anderen?
  • Hoe kunnen we omgaan met blokkades die we tussen onszelf en anderen ervaren?