Een cursus in wonderen workshop-serie

De Heilige Geest, stem voor liefde (15 okt 2022)

Dit is een workshop uit de serie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma 'Een cursus in wonderen'. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De bijeenkomsten kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke bijeenkomst is ruimte voor vragen.

Bijeenkomst 3: De Heilige Geest, de stem voor liefde

De Stem van de Heilige Geest is even sterk als jouw bereidheid tot luisteren. Ze kan niet sterker zijn zonder jouw keuzevrijheid te schenden, die de Heilige Geest juist probeert te herstellen en nooit tracht te ondermijnen. (T8.VIII.8:7-8)

De Heilige Geest is onze innerlijke Leraar, die ons wil verlossen van onze vereenzelviging met het ego. De Heilige Geest is de stem die ons inspireert om te kiezen voor liefde en tegelijkertijd te ontsnappen uit de problemen die het kiezen vanuit angst met zich meebrengt. De Heilige Geest is als een goede vriend die ons de weg wijst, maar alleen in die mate waarin we hem toelaten ons te leiden. De Heilige Geest staat symbool voor de liefde en wijsheid in ons eigen Hart, de stem namens God.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Wat kunnen we de Heilige Geest vragen?
  • Hoe kunnen we de Heilige Geest om hulp vragen?
  • Hoe kunnen we zijn antwoord herkennen?
  • Hoe onderscheiden we de Heilige Geest van het ego?

Zoals elke goede leraar, weet de Heilige Geest meer dan jij nu weet, maar Hij onderwijst alleen om jou aan Hem gelijk te maken. Jij had jezelf reeds het verkeerde geleerd, door te geloven wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid. (T6.V.1:1-3)