Een cursus in wonderen workshop-serie

Speciale en heilige relaties (10 dec 2022)

Dit is een workshop uit de serie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma 'Een cursus in wonderen'. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De bijeenkomsten kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke bijeenkomst is ruimte voor vragen.

Bijeenkomst 7: Speciale en heilige relaties

Een Cursus in wonderen onderscheidt twee soorten relaties: speciale en heilige relaties. Het zijn uitersten; in de praktijk is een relatie niet volledig speciaal of heilig maar is er sprake van een mengvorm. Elke verbinding tussen onszelf en iemand (of iets) anders, hoe kortstondig en oppervlakkig die ook moge lijken, valt onder de noemer ‘relatie’. In elke relatie hebben we op elk moment de keuze om onder leiding van het ego of de Heilige Geest te staan.

Met het ego gebruiken we relaties om onze speciale identiteit te handhaven en onze onbewuste schuld op de ander te projecteren, waardoor we die schuld niet meer onder ogen hoeven te zien. Dergelijke speciale relaties zijn gebaseerd op het vervullen van een vermeend gemis en een vals beeld van incompleetheid. We menen die compleetheid te kunnen vinden middels iemand of iets buiten ons.

Een heilige relatie is gebaseerd op een besef en ervaring van heelheid. We vinden vreugde in het geven vanuit onze innerlijke overvloed. We aanvaarden de ander zoals die op dat moment is. Onder leiding van de Heilige Geest kunnen we onze relaties van speciale naar heilige relaties transformeren. In relatie tot één ander kunnen we onze fundamentele eenheid herkennen en dat heeft tegelijkertijd zijn weerslag op al onze relaties.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Welke principes zijn behulpzaam bij de transformatie van een speciale relatie naar een heilige relatie?
  • Hoe overkomen we de obstakels die we tegen kunnen komen bij deze transformatie?

Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf. Ik weet dat jij zult worden bevrijd, tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten. In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding, omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.
(T15.XI.10:5-7)