Een cursus in wonderen workshop-serie

Vergeving, vrij van veroordeling (12 nov 2022)

Dit is een workshop uit de serie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma 'Een cursus in wonderen'. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De bijeenkomsten kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke bijeenkomst is ruimte voor vragen.

Bijeenkomst 5: Vergeving, vrij van veroordeling

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien’ (WdI.55.3:4)

In het contact met onze broeders (en onszelf) staat slechts één ding onze innerlijke vrede en geluk in de weg: veroordeling. Als we iets veroordelen dan wijzen we iets af. Elke vorm van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, jaloezie etc., duidt erop dat we iets hebben veroordeeld. We hebben dan iemand of iets verantwoordelijk gemaakt voor onze pijn of afkeer. Op dat moment staan we onder leiding van ons ego. We kijken door de bril van het verleden naar de wereld en zien daarin weerspiegelingen van ego in plaats van de werkelijkheid.

Vergeving is de omkering van onze veroordeling. We zien in dat de ander (of iets anders) in wezen onschuldig is. In plaats van onze focus op de vergissingen van een ander te richten, zien wij in dat de keuze om te veroordelen een vergissing was die wij onder leiding van het ego hebben gemaakt. Dit vraagt een overgave aan de stem van de waarheid in ons, de Heilige Geest.

Vergeving kan ons bevrijden van elke vorm van onvrede die we ervaren. We laten het verleden los en belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons hoogste belang is en in dat van anderen. We doorbreken een patroon dat verantwoordelijk is voor al het lijden, in onszelf, onze relaties en onze wereld.

Vragen die we in deze bijeenkomst zullen behandelen zijn:

  • Wat is vergeving en wat brengt het mij?
  • Wat is behulpzaam bij vergeving?
  • Waar verschilt vergeving van berusting?

Les 198. Alleen mijn veroordeling verwondt me.
Verwonding is onmogelijk. En toch brengt illusie illusie voort. Als je kunt veroordelen, kun je worden verwond. Want je hebt geloofd dat je verwonden kunt, en het recht dat je voor jezelf hebt vastgesteld kan nu tegen jou worden gebruikt, tot je het als waardeloos, ongewenst en onwerkelijk terzijde legt. Dan houdt illusie op gevolgen te hebben en zullen die welke ze scheen te hebben, ongedaan worden gemaakt. Dan ben je vrij, want vrijheid is jouw geschenk, en nu kun jij het geschenk ontvangen dat je gegeven hebt.
(WdI.198.1:1-6)