Een cursus in wonderen workshop-serie

De wereld en het vinden van geluk (26 nov 2022)

Dit is een workshop uit de serie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van het spirituele zelfstudieprogramma 'Een cursus in wonderen'. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De bijeenkomsten kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke bijeenkomst is ruimte voor vragen.

Bijeenkomst 6: De wereld en het vinden van geluk

Een cursus in wonderen herinnert ons op vele manieren aan onze tijdloze Identiteit als uitbreiding van God, in contrast tot het ego-perspectief waarin we onszelf gelijkstellen aan een lichaam in ruimte en tijd. Vereenzelviging met het lichaam en onze omstandigheden gaat gepaard met het geloof dat vrede en geluk in de wereld te vinden zijn. We beseffen dan niet wat onze échte behoefte is:

Behoeften ontstaan alleen wanneer jij jezelf iets ontzegt. Je stemt je handelingen af op de specifieke rangorde van behoeften zoals jij die opstelt. En die hangt op zijn beurt af van jouw beeld van wat jij bent. Het gevoel van God afgescheiden te zijn is het enige gebrek dat je echt dient te corrigeren. Dit gevoel van afscheiding zou nooit zijn ontstaan als jij je waarneming van de waarheid niet had vervormd en jezelf daardoor als behoeftig was gaan zien. (T1.VI.1:8-10, T1.VI.2:1-2)

Vanuit de ervaring van compleetheid die het afstemmen op onze innerlijke Leraar (de Heilige Geest) brengt, kunnen we leren vertrouwen dat in elk moment niets essentieels ontbreekt. Integendeel: door de liefde en vreugde die daarmee gepaard gaat ontdekken we dat wat God voor en met ons wil, onze eigen diepste wil is. We zoeken dan eerst wat de Bijbel noemt ‘Het Koninkrijk van God’, waarna al het andere ons gegeven wordt. We gaan herkennen dat wat we op werelds vlak nodig hebben op het juiste moment op ons pad komt. Ons wordt niet gevraagd om onze behoeften te onderdrukken of iets op te geven wat we waardevol vinden. In de ervaring van onze liefdevolle Oorsprong, ervaren we simpelweg de vervulling die het najagen van geen enkele behoefte ons kan brengen.

In deze bijeenkomst gaan we in op vragen als:

  • Hoe kunnen we volgens de Cursus bijdragen aan een betere wereld?
  • Hoe kunnen we omgaan met ziekte en rampspoed?