spiritualiteit in balans

spiritualiteit in balans

Het project ‘Spiritualiteit in balans’ heeft tot doel mensen te ondersteunen bij de interpretatie van spirituele ervaringen die ook verwarrend voor hen zijn geweest. Voor dit project werk ik samen met Eva Ouwehand.

Met de ontmoetingen ‘liefde onderweg’ richt ik mij op de doelgroep zelf. Met de workshop ‘in gesprek over spiritualiteit’ richten Eva en/of ik ons op de mensen die hen willen helpen.

Je kunt je abonneren op een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het project.

liefde onderweg

liefde onderweg

Spiritualiteit en religie gaan op hun best over het vinden van liefde, kracht en innerlijke vrede. Misschien hebben we in onze jeugd al een vorm van spiritualiteit of religie meegekregen die we zelf hebben voortgezet. Of is onze interesse pas later ontstaan door een besef dat er ‘meer’ is in het leven. Ook een ingrijpende levensgebeurtenis kan ons in contact brengen met de spirituele dimensie van het bestaan.

Een spirituele ervaring is in essentie een ervaring van liefde. We ervaren bijvoorbeeld dankbaarheid, vreugde en verbondenheid met andere mensen, een spiritueel leraar, ons ‘hogere zelf’, God, liefde of { jouw woord }. Misschien beleven we een spirituele hergeboorte, het volledig ‘in het nu’ zijn of eenheid met alles. Ook kunnen we kundalini, synchroniciteit of een diep gevoel van vergeving of verzoening ervaren.

Spirituele ervaringen herinneren ons aan een diepere werkelijkheid die voorbij de aardse werkelijkheid ligt. Het kan een uitdaging zijn om in onze ervaringen en interpretaties daarover waarachtigheid te onderscheiden van illusie. Kijken en denken we vanuit liefde of vanuit angst, verdeeldheid en afscheiding? Vanuit het perspectief van ons verleden kunnen we een open en objectieve houding missen en in verwarring raken over onze ervaringen.

Hoe duiden we bijvoorbeeld ervaringen van sterke angst, grote eenzaamheid, zinloosheid en waardeloosheid? En hoe beschouwen we een sterke overtuiging dat we schuldig zijn, verlaten door God of dat we onder invloed staan van iets kwaadaardigs? Wat doen we als we ons besef van wie we zijn kwijt lijken te zijn?

In de ontmoetingen ‘liefde onderweg’ nemen we liefde als uitgangspunt voor het maken van onderscheid tussen waarachtige ervaringen en ervaringen waarin illusies ons parten spelen. De toetssteen voor het maken van dit onderscheid is de vraag: draagt deze ervaring of gedachte bij aan liefde, voor mijzelf en voor anderen? We beschouwen daarbij onder meer innerlijke vrede, kracht, vreugde, gelijkwaardigheid en verbinding als aspecten van liefde. In een bijeenkomst kun je je ervaring of vraag over jouw spirituele beleving inbrengen. Ik ondersteun je bij het vinden van een antwoord op je vraag of meer helderheid over jouw ervaring.

Momenteel staan geen bijeenkomsten gepland.

in gesprek over spiritualiteit

in gesprek over spiritualiteit

Soms hebben mensen behoefte aan een gesprek over hun spirituele of religieuze beleving. Ze kunnen ervaringen hebben gehad die steunend zijn geweest of juist verwarrend.

In deze workshop voor GZ-professionals en ervaringswerkers gebruiken we participatief drama om inzichtelijk te maken wat behulpzaam is in gesprekken over spiritualiteit. Heb je interesse in een dergelijke workshop in je organisatie of wil je meer informatie? Je kunt contact opnemen met Eva of met mij.