/ 

Wonder-keuze spel
kiezen voor liefde

wonder-keuze spel

Het wonder-keuze spel (miracle choice game) is een bordspel dat gebaseerd is op de principes van een cursus in wonderen. Door het spelen ervan kun je een antwoord vinden op een persoonlijke vraag. Je vraag kan overal over gaan, bijvoorbeeld je omgang met een situatie rondom werk of in je privéleven, de omgang met je partner, een familielid of vriend(in), je gezondheid, enzovoort. Uitgangspunt van zowel het spel als een cursus in wonderen is het kiezen voor liefde in plaats van angst en daarmee kiezen voor vreugde in plaats van pijn. Het spel helpt je om deze principes toe te passen in een concrete praktijksituatie, die overigens model kan staan voor tal van andere situaties in je leven.

Hoe gaat het spel in zijn werk?

We beginnen met een moment van meditatieve stilte waarin je als speler op jouw persoonlijke manier verbinding kunt maken met liefde. Dan brengen we de vragen in die we graag beantwoord willen zien. We besteden aandacht aan het helder krijgen van ieders vraag en de eventuele vraag achter de vraag.

Het spel maakt gebruik van het principe van synchroniciteit. De speler die aan de beurt is, gooit met een dobbelsteen en zet met een pion zoveel stappen op het bord. Het vakje waarop hij uitkomt, correspondeert met een bepaald levensgebied. De speler trekt blind een kaart van de desbetreffende soort en leest de tekst achterop. Vervolgens krijgt de speler de ruimte om te onderzoeken hoe zijn vraag en de tekst op het kaartje verband houden. Als begeleider kan ik je daarbij helpen.

De antwoorden die de spelers krijgen aangereikt hebben altijd tot doel om de obstakels die ze zelf voor het antwoord op hun vraag plaatsen, weg te nemen. Het spel biedt de speler diepe persoonlijke inzichten en authentieke verbinding met zichzelf en de andere spelers.

Je kunt het spel doen in Haarlem. Hieronder vind je de momenten waarop dat kan. Je kunt een datum kiezen en de aanmelding verder voltooien. Je kunt achteraf iets geven.

Je kunt mij ook uitnodigen om het spel te faciliteren in jouw cursusgroep of zelf samengestelde groep belangstellenden.

[eventer_list terms_cats=”47″ series=””]