Een cursus in wonderen

Wil je vrede, onderwijs vrede om vrede te leren.

- Een Cursus in Wonderen (T6.V.B.t)

Thuiskomen met ‘Een cursus in wonderen’

Welkom op deze website over het boek ‘een cursus in wonderen’! Het doel van deze cursus is om haar cursisten te helpen bij het vinden van innerlijke vrede. De Cursus biedt handvaten om de verbinding met onze Innerlijke Leraar, de Heilige Geest, te versterken. Deze ‘Stem namens God’ wijst ons de weg bij het maken van waarachtige en liefdevolle keuzes. Waar ons ego, het in verwarring verkerende deel van onze denkgeest, problemen en afscheiding creëert, wijst de Heilige Geest ons de weg terug naar verbinding, vrede en liefde.

Volgens Een cursus in wonderen is zij één van de vele vormen die er bestaan van ‘het universele curriculum’, de (verplichte) levenslessen die het menselijk bestaan nu eenmaal met zich meebrengt. De volgende samenvatting vinden we in de inleiding van het tekstboekgedeelte van de Cursus zelf:

Dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen. De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel.

Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samengevat:
Niets werkelijks kan bedreigd worden. 

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.

 

een cursus in wonderen

over mij

inspiratie ontvangen

contact