Een cursus in wonderen

Alleen oneindig geduld sorteert onmiddelijk effect

- Een Cursus in Wonderen (T-5.VI.12:1)

Een cursus in wonderen, een weg naar huis

Welkom op deze website over ‘Een cursus in wonderen’. De Cursus is een spiritueel zelfstudieprogramma in boekvorm. Haar doel is ons te helpen bij het vinden van innerlijke vrede. Met die vrede ervaren we vanzelf liefde, in haar onvoorwaardelijke betekenis. Dit is ons natuurlijk erfgoed, ons ’thuis’.

Er is een omslag in denken nodig, van angst naar liefde. Deze omslag en de uiting daarvan noemt de Cursus ‘het wonder’. Op allerlei manieren inspireert Een cursus in wonderen ons de wereld zonder veroordeling waar te nemen. Hiermee vallen ook onze zelfoordelen weg. Het resultaat? Onbeschrijfelijk geluk. We herkennen de eenheid met elkaar en met God, onze liefdevolle Oorsprong.

meer over Een cursus in wonderen…

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.
(TIn.2:1-3)

Een cursus in wonderen

workshopserie ECIW

persoonlijk gesprek

over mij

inspiratie ontvangen