Visie voor Leven!

Intenties voor Leven!

Versie: 14-8-2023

Ik wil leven vanuit liefde in plaats van angst. Ik wil keuzes maken die bijdragen aan liefde, geluk en innerlijke rust, voor mijzelf en anderen.

Ik wil ruimte maken voor liefde waar ik een vorm van onvrede ervaar. Ik wil in mijzelf opruimen wat mijn herkenning van de aanwezigheid van liefde en geluk in de weg staat.

Ik wil me herinneren dat mijn onvrede een gevolg is van mijn weerstand tegen de feiten zoals ze op dat moment zijn. Ik wil deze situatie gebruiken om te leren aanvaarden wat ik heb afgewezen. Ik wil de persoon of situatie die ik als oorzaak van mijn onvrede beschouw, bevrijden van mijn oordelen.

Ik wil mijzelf en anderen als onschuldig zien. Ik wil mij herinneren dat mijn geloof in de werkelijkheid van schuld de wortel is van al mijn innerlijke en uiterlijke conflicten. Ik wil mild omgaan met de vergissingen van mijzelf en anderen. 

Ik wil communiceren op een manier die bijdraagt aan verbinding. Ik wil spreken over wat ik feitelijk waarneem, los van mijn interpretaties daarover. Wanneer ik een verandering wens dan wil ik aangeven wat ik wél wil in plaats van wat ik niet wil.

Ik wil mild voor mijzelf zijn als ik iets anders doe dan dat ik werkelijk wil. Ik wil intenties zien als behulpzame richtingaanwijzers voor geluk in plaats van voorwaarden waaraan ikzelf of anderen moeten voldoen.

Ik wil mij herinneren om te blijven lachen! 🙂