Visie voor Leven!

Intenties voor Leven!

Versie: 29-10-2023

Ik wil leven vanuit liefde in plaats vanuit angst. Ik wil keuzes maken die bijdragen aan liefde, verbinding en innerlijke vrede, voor mijzelf en anderen.

Ik wil ruimte maken voor liefde waar ik een vorm van onvrede ervaar. Ik wil bevrijden wat mijn herkenning van de altijd in mijzelf aanwezige liefde en geluk in de weg staat.

Ik wil me herinneren dat mijn onvrede een gevolg is van mijn weerstand tegen de feiten zoals ze op dat moment zijn. Ik wil deze situatie gebruiken om te leren aanvaarden wat ik heb afgewezen. Ik wil mijn oordelen over de persoon of situatie die ik als oorzaak van mijn onvrede beschouw, loslaten.

Ik wil mijzelf en anderen als onschuldig zien. Ik wil mild omgaan met de vergissingen van mijzelf en anderen. Ik wil anderen behandelen zoals ik zelf het liefste behandeld wil worden.

Ik ben bereid om de sleutel voor geluk in mijn verbinding met mijzelf, mijn Oorsprong of God vinden.

Ik wil mij voorbij de verschillen beseffen dat ik één ben met anderen

Ik wil deze intenties zien als behulpzame richtingaanwijzers voor geluk in plaats van voorwaarden waaraan ikzelf of anderen moeten voldoen om gewaardeerd te kunnen worden.

Ik wil mij herinneren om te blijven lachen!