/ 

een cursus in wonderen
Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen is een boek dat op wonderlijke wijze tot stand is gekomen. In 1965 hoorde Helen Schucman, een Amerikaanse psychologe en universitair hoofddocent, een innerlijke stem die haar verzocht om aantekeningen te maken. De stem kwam in antwoord op haar hartsverlangen naar een uitweg uit een langdurige conflictsituatie op haar werk. Gedurende zeven jaar ontving ze van deze stem de tekst van ‘een cursus in wonderen’.

Deze cursus stelt dat liefde onze ware natuur is en dat we dit altijd kunnen ervaren tenzij we, bewust of onbewust, anders besluiten. We kunnen de hindernissen die we voor de ervaring van liefde plaatsen vinden en opruimen. Zodoende kunnen we wonderen van liefde ervaren en ontdekken dat we zelf dit wonder zijn.

Een cursus in wonderen herinnert ons op allerlei manieren aan onze fundamentele onschuld. We kunnen oordelen over onszelf en anderen loslaten en vergeven. Daarmee pakken we de oorzaak van het lijden bij de wortel aan, in de eerste plaats in onszelf.

Naast een theoretisch tekstboek bevat de cursus een werkboek met 365 lessen, één voor elke dag van het jaar. Ook bevat de cursus een handboek voor mensen die hem willen onderwijzen, in de eerste plaats door het gedachtengoed zelf in de praktijk te brengen.

De vreugde van de Hemel, die geen grenzen kent, vermeerdert met elk licht dat terugkeert om daar zijn rechtmatige plaats in te nemen. Wacht niet langer, omwille van de Liefde van God en jouzelf.

- Een Cursus in Wonderen (T16.11.5-6)

Hieronder vind je enkele audio- en video-opnamen over Een cursus in wonderen. Nederlandstalige informatie rondom de cursus vind je bijvoorbeeld bij de stichting Miracles in contact. Je kunt de Nederlandstalige editie ook via Google kopen. Bij de Foundation for inner peace, uitgever van de Engelstalige editie, kun je onder meer de cursus online lezen.

Helen Schucman and Bill Thetford

In een audio-opname vertelt Dr. Helen Schucman over het proces van het ontvangen van de cursus. Dr. Bill Thetford (ook op foto) hielp haar met het uittypen van de tekst. (Engelstalig, duur: 13 min.)

a course in miracles team
In een tijdloze documentaire komen mensen die al in een vroeg stadium betrokken waren bij de cursus aan het woord over het ontstaan en de boodschap van de cursus.
(Engelstalig, duur: 1 uur)
samenvatting van een cursus in wonderen

In een video geef ik een samenvatting van de cursus (Nederlandstalig, duur: 4 min.)