Een cursus in Wonderen

Wanneer je ergens bang voor bent, erken je dat het de macht heeft jou te kwetsen. Onthoud dat waar je hart is, ook je schat is. Je gelooft in datgene waaraan jij waarde toekent. Als je bang bent, ken je aan het verkeerde waarde toe.

- Een cursus in wonderen (T2.II.1:5-7)

Wat is een cursus in wonderen?

Het ontstaan van de Cursus

Een cursus in wonderen is een boek dat op wonderlijke wijze tot stand is gekomen. In 1965 hoorde dr. Helen Schucman, een Amerikaanse psychologe en universitair hoofddocent, een innerlijke stem: ‘Dit is een cursus in wonderen. Maak alsjeblieft aantekeningen’. Aanvankelijk dacht Helen, een zelfverklaarde ‘militante atheïst’, na het horen van deze stem dat ze gek geworden was. Haar collega, dr. Bill Thetford, moedigde haar echter aan om de suggestie toch te volgen. De stem bleek een antwoord op haar besluit om Bill te helpen een uitweg te vinden uit een langdurige conflictsituatie op hun werk aan de universiteit. Gedurende zeven jaar ontving Helen woord voor woord de tekst van ‘de Cursus’. Bill hielp haar daarbij door alle aantekeningen uit te typen en het gedachtengoed met haar te bespreken.

Dat Helen niet zelf de stem is achter de Cursus blijkt uit het feit dat zij het gedachtengoed dat ze doorkreeg zelf niet beheerste. Op sommige momenten was ze er vanuit haar sterke identificatie met haar ego zelfs fel tegen gekant. De Cursus kwam waar hij nodig was. Ze ondervonden dan ook de nodige uitdagingen bij het toepassen ervan in hun samenwerking. Helen en Bill waren de eerste studenten van de Cursus. Het doen ervan hielp hen bij de conflicten op hun werk en in hun persoonlijke levens.

Gaandeweg werd duidelijk dat de Cursus voor een groter publiek was bedoeld. In samenwerking met dr. Kenneth Wapnick en uitgeefster Judy Skutch leidde dit uiteindelijk tot de eerste openbare publicatie van ‘A course in miracles’ door de Foundation of Inner Peace. De Cursus is inmiddels in 27 talen vertaald.

De boodschap van de Cursus

Deze cursus stelt dat liefde onze ware natuur is en dat we dit altijd kunnen ervaren tenzij we, bewust of onbewust, anders besluiten. We kunnen met behulp van de Cursus elke hindernis die we voor de ervaring van liefde plaatsen, vinden en opruimen. Zodoende kunnen we wonderen ervaren: uitingen van liefde. Hiervoor is een verandering van denken nodig, van angst naar liefde. De Cursus is dan ook een training van de denkgeest, waarbij we steeds beter onderscheid leren maken tussen ware en onware gedachten. We herkennen ware gedachten wanneer ze bijdragen aan liefde, geluk en vrede. Onware gedachten veroorzaken angst of andere vormen van onvrede.

Onze innerlijke Leraar, de Heilige Geest, geeft ware gedachten. Dit is de stem namens liefde, de stem namens God. Deze stem, in de ruimste zin van het woord, wordt steeds duidelijker naarmate we haar in onszelf de ruimte geven. We laten daarmee gaandeweg ons ego los: ons denksysteem dat gebaseerd is op angst, de ingebeelde afscheiding van anderen en identificatie met alles wat we niet zijn.

Een cursus in wonderen herinnert ons op allerlei manieren aan onze fundamentele onschuld. Dat beleven we op een diep niveau wanneer we de onschuld van anderen ook zien, zonder hierbij uitzonderingen te maken. De Cursus leert ons alle oordelen over anderen en onszelf los te laten, oftewel te vergeven. We pakken zo de oorzaak van alle vormen van lijden en conflict bij de wortel aan. We maken ruimte voor fundamenteel Geluk.
Meer lezen over kernonderwerpen van de Cursus.

Liefde koestert geen grieven. (ECIW, WdI.68.t)

Auteurschap

De ‘stem’ achter Een cursus in wonderen blikt in sommige passages in de tekst terug op een leven als Jezus, wat het christelijk taalgebruik verklaart. Jezus geeft in de Cursus een heldere en liefdevolle interpretatie van christelijke woorden. Ook geeft hij zijn versie van bepaalde gebeurtenissen die in de Bijbel staan geschreven en rekent hij af met het geloof in zonde, schuld en straf:

Houd in gedachten, wanneer je de leringen van de apostelen leest, dat ik hun zelf gezegd heb dat er veel was dat ze pas later zouden begrijpen, omdat ze er destijds nog niet geheel klaar voor waren mij te volgen. Ik wil niet dat jij toelaat dat er enige angst binnensluipt in het denksysteem waartoe ik je leid. Ik vraag niet om martelaren, maar om leraren. Niemand wordt gestraft voor zijn zonden, en de Zonen van God zijn geen zondaars. Elke notie van straf houdt de projectie in van schuld en versterkt het idee dat anderen beschuldigen gerechtvaardigd is. (T6.I.16:1-5)

Jezus stelt zich in zijn Cursus op als een oudere broer, een gids die ons een weg wijst naar liefde en geluk. Zijn leven is voor ons niet navolgbaar in de vorm maar wel in de inhoud, die liefde is.

Opbouw van Een cursus in wonderen

De opbouw van de Cursus is als volgt. Naast een theoretisch tekstboek bevat de cursus een werkboek met 365 lessen, één voor elke dag van het jaar. Ook bevat de cursus een ‘handboek voor leraren’ voor mensen die hem willen onderwijzen, in de eerste plaats door het gedachtengoed zelf in de praktijk te brengen. Los verkrijgbaar zijn, op vergelijkbare wijze ontvangen door Helen Schucman, twee publicaties: ‘Psychotherapie: doel, proces en praktijk’ en ‘Het lied van het gebed: gebed, vergeving, genezing’. Deze publicaties zijn opgenomen in de Engelstalige versie van de Cursus, uitgegeven door de Foundation of Inner Peace.

In het voorwoord van de Cursus lezen we:

‘De leerstof die de Cursus aanbiedt is zorgvuldig samengesteld en wordt stap voor stap uitgelegd, zowel op theoretisch als op praktisch niveau. Hij legt de nadruk op toepassing in plaats van theorie en op ervaring in plaats van theologie. Hij stelt uitdrukkelijk: ‘Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk’ (VvT.In.2:5). Hoewel christelijk in formulering, behandelt de Cursus universele spirituele thema’s. Hij beklemtoont dat hij slechts één versie van de universele leerweg is. Er zijn vele andere, en deze verschilt daarvan alleen in vorm. Zij leiden uiteindelijk allemaal tot God.’

De cursus doen

Een cursus in wonderen is een volledig zelfontwikkelingsprogramma dat je in principe zelfstandig kunt volgen. Toch kan het behulpzaam zijn om samen de Cursus te bestuderen en te beoefenen. In de workshops in Amsterdam of Haarlem (zie knop ‘workshops’ hierboven) kun je kennismaken met de Cursus of je begrip hiervan verdiepen. Dat kan ook tijdens een persoonlijk gesprek in Haarlem of online.

Een cursus in wonderen - Circle of Atonement en Foundation of Inner Peace

Verdere informatie over Een cursus in wonderen

Hieronder vind je enkele audio- en video-opnamen over Een cursus in wonderen. Nederlandstalige informatie rondom de cursus vind je bijvoorbeeld op de website van de stichting Miracles in contact. Je kunt de Nederlandstalige editie aldaar, maar ook via Google kopen. Op de website van de Foundation for Inner Peace, uitgever van de Engelstalige editie, kun je onder meer de Cursus online lezen in het Engels en vind je er het werkboek in het Nederlands. De meer complete, Engelstalige editie kun je aanschaffen bij de Circle of Atonement of lezen via hun gratis app.

Edwin Reurings en Een cursus in wonderen over verzoening

Kort workshopfragment over de oorzaak van spanning en onvrede en de weg van Een cursus in wonderen
(3 min.)

a course in miracles team

Een tijdloze documentaire over het ontstaan en de boodschap van de cursus. (Engels, 1 uur)

Helen Schucman and Bill Thetford

Een audio-opname waarin Dr. Helen Schucman vertelt over het proces van het ontvangen van de cursus. (Engels, 13 min.)

Bill Thetford - Een cursus in wonderen

In deze audio-opname geeft Dr. Bill Thetford een speech over zijn leven en zijn rol bij de totstandkoming van de Cursus. (Engels, 30 min)

Eckhart Tolle over Een Cursus in Wonderen

Een video van spiritueel leraar en auteur Eckhart Tolle over Een cursus in Wonderen. (Engels, 1.5 uur)

Miracles voices

Een podcast waarin mensen delen over hun ervaringen met de Cursus, o.a. rondom het thema vergeving. Met Judy Skutch-Whitson, uitgever van de Cursus. (Engels)

Circle of Atonement website

Website van de Circle of Atonement met bronnen om Een cursus in wonderen in je leven toe te passen. (Engels)