Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Tijd: 24 mei 2023 van 18:45 tot 21:45 uur
Locatie: De Boomspijker in Amsterdam (ruimte 1.6)

7. Relaties

Een Cursus in wonderen onderscheidt twee soorten relaties: speciale en heilige relaties. Dit zijn uitersten; een relatie bevat in meer of mindere mate speciale elementen. Elke verbinding tussen onszelf en iemand anders, hoe kortstondig en oppervlakkig die ook moge lijken, valt onder de noemer ‘relatie’.

In elke relatie hebben we op ieder moment de keuze ons te laten leiden door ons ego of door de stem voor liefde (de Heilige Geest). Vanuit het angstige ego gebruiken we onze menselijke relaties om onszelf compleet te maken met de ander, vanuit een illusie van incompleetheid. Deze illusie veroorzaakt allerlei conflicten en afhankelijkheden die de uiting van liefde in zijn werkelijke, onvoorwaardelijke betekenis belemmeren.

Een heilige relatie is gebaseerd op een besef en ervaring van heelheid. We vinden vreugde in het delen vanuit onze innerlijke overvloed. We aanvaarden anderen zoals ze nu zijn. Onder leiding van de Stem voor liefde kunnen we al onze relaties van speciale naar heilige relaties transformeren. Waar we in één relatie eenheid herkennen, heeft dat tegelijkertijd zijn weerslag op al onze relaties.

In dit deel gaan we in op vragen en onderwerpen als:

  • Wat is een speciale relatie?
  • Wat is een heilige relatie?
  • Seksualiteit en relaties
  • De overgang van speciale naar heilige relaties

Ik geef jou aan de Heilige Geest als deel van mijzelf. Ik weet dat jij zult worden bevrijd, tenzij ik jou gebruiken wil om mezelf gevangen te zetten. In naam van mijn vrijheid kies ik jouw bevrijding, omdat ik inzie dat we tezamen zullen worden bevrijd.
(T15.XI.10:5-7)

Dit is een workshop uit de serie 'Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van de Cursus. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De workshops zijn ook los te volgen.