Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Tijd: 19 april 2023 van 18:45 tot 21:45 uur
Locatie: De Boomspijker in Amsterdam (ruimte 1.6)

5. Vergeving, sleutel tot geluk

Een cursus in wonderen leert ons dat slechts één ding onze innerlijke vrede en geluk in de weg staat: veroordeling. Elke vorm van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, depressie, etc. duidt erop dat we bepaalde feiten mentaal hebben afgewezen. Mogelijk houden we daarbij iets of iemand anders verantwoordelijk voor onze onvrede. De rechtvaardiging van onze gevoelens kan ons voor kortere of langere tijd gevangen houden in een pijnlijke blik op ons verleden en de toekomst.

Als we iets vergeven dan maken we onze veroordeling erover ongedaan. We laten onze weerstand tegen wat in onze ogen niet had mogen gebeuren, los. Onze aanvaarding van de feiten zoals ze zijn geeft een enorme bevrijding. We heffen een blokkade op die we voor de ervaring van onvoorwaardelijk geluk en liefde hadden geplaatst.

Met het loslaten van onze afwijzing laten we ook onze gehechtheid aan het verleden en schuld los. We belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons eigen hoogste belang is én in dat van anderen.  

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien’ (WdI.55.3:4)

Dit is een workshop uit de serie 'Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van de Cursus. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De workshops zijn ook los te volgen.