Een cursus in wonderen

Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart

Tijd: 19 april 2023 van 18:45 tot 21:45 uur
Locatie: De Boomspijker in Amsterdam (ruimte 1.6)

5. Vergeving

Een cursus in wonderen leert ons dat slechts één ding onze innerlijke vrede en geluk in de weg staat: veroordeling. We kunnen vormen van onvrede, bijv. boosheid, verdriet, depressie, etc. herkennen als symptomen die voortkomen uit onze innerlijke afwijzing van bepaalde feiten. Mogelijk houden we daarvoor onszelf, iets of iemand anders verantwoordelijk. Deze zienswijze kan ons voor kortere of langere tijd gevangen houden in een pijnlijke blik op ons verleden en de toekomst.

Als we iets vergeven dan maken we onze veroordeling ongedaan. We laten onze weerstand tegen wat in onze ogen niet had mogen gebeuren, los. Door onze aanvaarding van de feiten zoals ze zijn heffen we een blokkade op die we voor de ervaring van geluk en liefde hadden geplaatst. Hiermee laten we ook onze focus op het verleden en schuld los. We belanden in het ‘nu’. We zijn beter in staat om datgene te doen wat in ons eigen hoogste belang is én in dat van anderen.  

Wanneer vergeving mij weer bewust laat worden van liefde, zal ik een wereld van vrede, vreugde en veiligheid zien’ (WdI.55.3:4)

Dit is een workshop uit de serie 'Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart' waarin we ingaan op een aantal kernonderwerpen van de Cursus. Het doel van deze serie is hetzelfde als de Cursus: het opruimen wat innerlijke vrede en liefde in de weg staat. De workshops kunnen je inspireren om de Cursus zelf te gaan beoefenen of om je begrip ervan te verdiepen. In elke workshop is ruimte voor vragen. We gaan hierbij zowel theoretisch als ervaringsgericht te werk. De workshops zijn ook los te volgen.