Afspraken bij deelname en annulering

Ingangsdatum: 1-5-2023

Bij annulering gelden de volgende afspraken:

Annulering door Herinner Liefde: Wanneer een bijeenkomst of meerdaagse niet door kan gaan wegens onvoldoende deelnemers of door ziekte van de facilitator word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt je betaling in zijn geheel geretourneerd.

Annulering door jezelf: Wanneer je zelf een bijeenkomst of meerdaagse voor aanvang annuleert ontvang je je eventuele betaling in zijn geheel retour.