Afspraken bij deelname en annulering

Ingangsdatum: 1-5-2023

Annulering week ‘Leven!’

Bij annulering gelden de volgende afspraken:

Annulering door Herinner Liefde: Wanneer de week niet door kan gaan wegens onvoldoende deelnemers of door ziekte van de facilitator word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht en wordt je betaling in zijn geheel geretourneerd.

Annulering door jezelf: Je kunt kosteloos annuleren tot en met 14 dagen voor de aanvang van de vakantieweek. Wanneer je minder dan twee weken voor aanvang annuleert, vindt er 50% restitutie van het betaalde bedrag plaats. Je kunt in plaats daarvan ook kosteloos een andere persoon jouw plaats laten innemen.

Annulering individueel gesprek
Bij annulering van een gepland individueel gesprek wordt het volgende percentage van de kosten in rekening gebracht:

  • 1 of meer dagen voor aanvang: 0%
  • Op de dag zelf: 50%