Afspraken bij deelname en annulering

Ingangsdatum: 2-1-2023

Annulering
Bij annulering van een bijeenkomst geldt het volgende restitutiepercentage, afhankelijk van het moment van annulering:

  • 3 of meer dagen voor aanvang: 85%
  • 1-2 dagen voor aanvang: 50%
  • In overige gevallen: 0%

Het bovenstaande percentage van het aanschafbedrag voor de betreffende bijeenkomst, inclusief eventuele kortingen, wordt gerestitueerd. Vervanging van een deelnemer aan een gereserveerde plek is altijd kosteloos mogelijk.

Corona
Bij deelname stem je ermee in om tijdens de bijeenkomst rekening te houden met de geldende richtlijnen rondom corona. In Nederland is het wettelijk bepaald dat waar mensen elkaar ontmoeten rondom spirituele beleving en levensovertuiging, het coronatoegangsbewijs niet hoeft / mag worden gevraagd. Deze bepaling is ook van toepassing op ontmoetingen rondom Een cursus in wonderen.