lachen
Tijd: 18 februari 2023 van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie: Centrum Je bent nu hier in Haarlem

9. Speciaalheid

Vanuit een bepaald gezichtspunt is ieder mens verschillend en uniek. Waar we ons identificeren met datgene waarin we van anderen verschillen, geloven we in onze ‘speciaalheid’. Zijn we werkelijk ons lichaam, beroep, relaties, rollen en bijzondere verworvenheden? Ons geloof hierin gaat gepaard met het denken in ‘beter’ en ‘meer’. Vergelijkingen en andere oordelen houden ons zelfbeeld acceptabel, zolang we voldoen aan onze zelfopgelegde eisen. Deze zienswijze kan gepaard gaan met spanning, teleurstelling en andere onvrede.

Een cursus in wonderen herinnert ons eraan dat we in ons diepste wezen één zijn. Deze herkenning biedt ons vrijheid van de eisen van ons ego. We gaan anderen als gelijkwaardig aan onszelf zien en nemen daarmee afstand van het onafscheidelijke duo superioriteit en inferioriteit.

‘Speciaalheid is de grote dicteerder van verkeerde beslissingen.’ (T24.I.5:1)

Dit is een workshop uit de serie 'Een cursus in wonderen, ontwaken in liefde', waarin we dieper ingaan op een aantal kernonderwerpen van de Cursus. Deze workshops zijn te volgen voor een ieder die bekend is met het gedachtegoed van de Cursus, eventueel na het volgen van de workshopserie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart. De workshops kunnen als serie maar ook los worden gevolgd.