Een cursus in wonderen - ontwaken in liefde

Een cursus in wonderen, ontwaken in Liefde

Tijd: 18 februari 2023 van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie: Centrum Je bent nu hier in Haarlem

2. De droom van speciaalheid

Vanuit een bepaald gezichtspunt is ieder mens verschillend en uniek. Waar we ons identificeren met datgene waarin we van anderen verschillen, geloven we in ‘speciaalheid’. Zijn we werkelijk ons lichaam, beroep, relaties, rollen en bijzondere verworvenheden? Ons geloof hierin gaat gepaard met het denken in ‘beter’ en ‘meer’. Vergelijkingen en andere oordelen houden ons zelfbeeld acceptabel zolang we voldoen aan onze zelfopgelegde eisen. Deze zienswijze gaat gepaard met spanning, teleurstelling en andere onvrede.

Een cursus in wonderen herinnert ons eraan dat we in ons diepste wezen één zijn. Deze herkenning biedt ons vrijheid van de eisen van het ego. Naarmate we minder waarde toekennen aan wat geen waarde heeft, komt wat werkelijk waarde heeft meer in het zicht. We gaan anderen als gelijkwaardig aan onszelf zien en nemen daarmee afstand van het onafscheidelijke duo superioriteit en inferioriteit. Niets komt de relatie met onszelf en anderen meer ten goede.

‘Speciaalheid is de grote dicteerder van verkeerde beslissingen. Dit is de kolossale illusie van wat jij bent en wat jouw broeder is.’ (T24.I.5:1-2)

Dit is een workshop uit de serie 'Een cursus in wonderen, ontwaken in liefde', waarin we dieper ingaan op een aantal kernonderwerpen van de Cursus. Deze workshops zijn te volgen voor een ieder die bekend is met het gedachtegoed van de Cursus, eventueel na het volgen van de workshopserie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart. De workshops kunnen als serie maar ook los worden gevolgd.