Een cursus in wonderen - ontwaken in liefde

Een cursus in wonderen, ontwaken in Liefde

Tijd: 12 maart 2023 van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie: Centrum Je bent nu hier in Haarlem

3. Jezus als leraar

De naam Jezus is de naam van iemand die mens was, maar in al zijn broeders het gelaat van Christus zag, en zich God herinnerde. Zo werd hij met Christus vereenzelvigd, een mens niet langer, maar één met God. (VvT5.2:1-2)

In Een cursus in wonderen beschrijft Jezus zichzelf als aan ons gelijkwaardig. Buiten de aardse droom van tijd en ruimte staat hij symbool voor de Stem van liefde in ieder van ons, die ons heel specifiek kan leiden. 

Met Een cursus in wonderen onderwijst Jezus ons zijn gedachtegoed. Waar dat nodig is herinterpreteert en corrigeert hij passages uit de Bijbel waarin zijn leer onjuist begrepen en doorgegeven is. Zo reikt hij diegenen die hem op een andere manier hebben gevonden opnieuw de hand. Jezus wijst ons met zijn Cursus de weg naar een wereld zonder daders en slachtoffers. Hij legt uit hoe we de kruisiging, de wederopstanding en tweede komst van Christus op een bekrachtigende manier kunnen interpreteren.

Is hij de Christus? Ja zeker, samen met jou (VvT5.5:1-2)

Dit is een workshop uit de serie 'Een cursus in wonderen, ontwaken in liefde', waarin we dieper ingaan op een aantal kernonderwerpen van de Cursus. Deze workshops zijn te volgen voor een ieder die bekend is met het gedachtegoed van de Cursus, eventueel na het volgen van de workshopserie Een cursus in wonderen, een weg naar het Hart. De workshops kunnen als serie maar ook los worden gevolgd.