lachen
Tijd: 23 april 2023 van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie: Centrum Je bent nu hier in Haarlem

12. Ziekte en genezing

Een cursus in wonderen biedt een andere visie op ziekte en genezing dan we gewend zijn vanuit de medische benadering. De cursus stelt dat onze gevoelsmatige en lichamelijke ervaring het gevolg is van onze geestelijke toestand. Op dit punt kunnen we mogelijk op weerstand stuiten, zeker als we ziek zijn of zijn geweest en we ons daar compleet machteloos in hebben gevoeld. Elke erkenning van eigenmachtigheid hierin zou ons het idee kunnen geven dat we zelf schuldig zijn aan onze ziekte.

Het geloof in de werkelijkheid van schuld is de wortel van alle vormen van verdeeldheid, conflict en geweld in de wereld en in ons eigen lichaam. Elke vorm van onvrede (zoals boosheid, verdriet, angst) duidt op het geloof in veroordeling en schuld.

Het geloof in schuld kan op allerlei, vaak onbewuste manieren een destructieve uitwerking op ons hebben en kan zelfs tot ziekte leiden. Een cursus in wonderen helpt ons vrij te worden van onze illusionaire schuld en daarmee van de oorzaak van ziekte. Op deze manier werken we op een fundamenteel niveau aan zowel uiterlijke als innerlijke harmonie, voor onszelf en anderen.

Dit is een workshop uit de serie ‘Een cursus in wonderen, ontwaken in liefde‘, waarin we dieper ingaan op een aantal kernonderwerpen van de Cursus. Deze workshop is geschikt voor iedereen die (enigszins) bekend is met de Cursus en / of openstaat voor een andere zienswijze op ziekte en genezing. De workshops kunnen als serie maar ook los worden gevolgd.